Aviso legal

Este portal ten como titular a Marta Pastoriza Ares con NIF 79342692Y, domicilio en Carballo e correo electrónico info@linguatrabada.com.

Propiedade intelectual e industrial

O deseño do portal e os seus códigos fonte, así como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen neste pertencen a Marta Pastoriza Ares e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Responsabilidade dos contidos

Marta Pastoriza Ares non se fai responsable da legalidade doutros sitios web de terceiros desde os que se poida acceder ao portal. Marta Pastoriza Ares tampouco responde pola legalidade doutros sitios web de terceiros que puideran estar vinculados ou ligados desde este portal. Marta Pastoriza Ares resérvase o dereito de realizar cambios no sitio web sen previo aviso, co obxectivo de manter actualizada a súa información ao engadir, modificar, corrixir ou eliminar contidos publicados ou o deseño do portal. Marta Pastoriza Ares non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada no portal, nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir danos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso de tal información.

Menores

Os menos de idade deben obter permiso dos seus pais/nais, titores/as ou representantes legais antes de acceder á información contida neste sitio web e facer uso dos servizos ofertados.

Reprodución dos contidos

Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos publicados no portal. A excepción dos contidos que se consideren como datos abertos na Sede Electrónica, publicados segundo o previsto no Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro.

Lei aplicable

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que confirman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española.